Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Zaměstnanci základní školy

Jméno Kontakt e-mail poznámka
Mgr. Václav Růžička ruzicka.zsvs@seznam.cz mail ředitel školy
Mgr. Lenka Kučerová kucerova.zsvs@seznam.cz mail zástupce ředitele školy
metodik primární prevence
Mgr. Iva Vebrová vebrova.zsvs@seznam.cz mail koordinátor ŠVP
třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Lada Dyková dykova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 1.A třídy
Mgr. Karolína Vyšatová vysatova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 1.B třídy
Mgr. Hana Vildová vildova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Kateřina Šturcová sturcova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 5. třídy
Alena Ježková DiS. jezkova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 3.A. třídy
Mgr. Jolana Blechová blechova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Miloslava Prošková proskova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Martin Bušek busek.zsvs@seznam.cz mail
Mgr. Michaela Steidl Gregorová gregorova.zsvs@seznam.cz mail výchovný poradce
třídní učitelka 6. třídy
Mgr. Veronika Žižková zizkova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 3.B třídy
Mgr. Eva Krauzová ekrauzova.zsvs@seznam.cz mail třídní učitelka 9. třídy
Mgr. Jaroslav Cafourek cafourek.zsvs@seznam.cz mail
Mgr. Lucie Kalistova kalistova.zsvs@seznam.cz mail
Ing. Denisa Pašková PaskovaD.zsvs@seznam.cz mail
Bc. Tereza Osobová osobova.zsvs@seznam.cz mail
Anna Kňákalová knakalova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Veronika Kasincová kasincova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Marta Bezpalcová bezpalcova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Věra Cibulková cibulkova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Jana Majerová majerova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Petra Zemanová zemanova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Monika Richterová richterova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Dana Mikotová mikotova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Vladimíra Altmanová altmanova.zsvs@seznam.cz mail asistentka pedagoga
Alena Baumová baumova.zsvs@seznam.cz mail vedoucí vychovatelka ŠD
Václava Švecová svecovav.zsvs@seznam.cz mail vychovatelka
Monika Krýslová zsvs@seznam.cz mail vychovatelka
Pavla Geierová zsvs@seznam.cz mail správní úsek - školnice
Miluše Kliková zsvs@seznam.cz mail správní úsek

konec_stranky