Základní škola a Mateřská škola Všeruby

jidelna

Výši stravného určuje vyhláška 463/23.12.21

Předpis stravného ZŠ


Předpis stravného MŠ


Dne 31. 8. 2023
Zpracovala vedoucí ŠJ: Ivana Gavorczáková


Odhlášení stravy
Pouze emailem do 7.00 hodin ráno pro daný den. /pokud bude takto odhlašováno ze dne na den opakovaně, bude dítě automaticky odhlášeno do odvolání/.
Pokud dítě onemocní má nárok odebrat si napočítaný oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, poté musí být odhlášeno a další den mu již oběd nebude vydán.
Poznámka k výdeji – obědy budou vydány jen do vlastních jídlonosičů, jídelna nemá náhradní ešusy.
Oběd se vydává ve školní jídelně od 11:00 hodin do 11:30 hodin, poté jsou obědy odváženy do MŠ a jejich výdej již není ve ŠJ možný a nutno vyzvednout přímo v MŠ po telefonickém upozornění možno ponechat ve ŠJ. Včas nevyzvednutý oběd bude vydán formou přídavku ostatním dětem.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
Ivana Gavorczáková, vedoucí ŠJ , 377915485, sjvs@seznam.cz

Množství pokrmů - tabulky:


word Množství pokrmů Stáhnout


konec_stranky