Základní škola a Mateřská škola Všeruby


AkceDen Země, aneb ukliďme Všeruby (2. 5. 2017)

Den Země je mezinárodně významný den upozorňující na stále zhoršující stav přírody. Ten letošní byl věnován odpadům a nakládáním s nimi, a tak se zrodil nápad přimět žáky 2. stupně základní školy ve Všerubech uvažovat o životním prostředí, hlavně v jejich nejbližším okolí. Pojďme posbírat odpadky. Takový velký jarní úklid! Žáci i jejich rodiče v naprosté většině s akcí souhlasili. Ve spolupráci s městským úřadem byly rozděleny sektory sběru a dobrovolný úklid Všerub byl dokonce zaregistrován na webových stránkách www.denzeme.cz. Nezbývalo než navléci rukavice a jít uklízet.
Šestá třída sbírala odpad v okolí školy a mezi rodinnými domky ve směru na Kokořov. Žáci sedmé třídy došli přes náměstí až k Hadí studánce a kostelu sv. Martina. Osmáci uklidili lokalitu kolem hřiště a zahradnictví, včetně přístupného koryta potoka. Samotné náměstí Všerub, prostředí kolem bytových domů a zahrádek měla na starost devátá třída. Celkem žáci odpadky naplnily třicet stodvacetilitrových pytlů, největší podíl měly plastové lahve od nápojů. Ale nechyběly ani vratné lahve, obaly od sladkostí, krabičky od cigaret, díly z aut a několik pneumatik.

Exkurze do míst 2. světové války (2. 5. 2017)

Každoroční exkurze pojící se k tématu druhé světové války proběhly letos na jaře.
Nejprve jsme se vydali do bývalého sídla pražského gestapa, Pečkova paláce. V Armádním muzeu na Žižkově si žáci mohli prohlédnout zbraně a výstroj nejen z období protektorátu. Zřejmě nejpůsobivější z celé exkurze byla návštěva krypty pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde zahynuli parašutisté, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
O dva měsíce později jsme s 9. a 7. třídou vyjeli do koncentračního tábora Flossenbürg v sousedním Německu. Během let 1938 až 1945 jím prošlo 100 000 vězňů různých národností. Ačkoliv se jednalo o pracovní koncentrační tábor, zahynulo zde kvůli nelidským životním podmínkám přes 30 tisíc lidí. Nejmladší vězeň byl stejně starý jako žáci 9. třídy.

ŽÁCI ZŠ VŠERUBY NAVRHLI VÍTĚZE CENY PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ (20. 11. 2016)

V úterý 1. listopadu se konalo v pražské Lucerně slavnostní zahájení dalšího ročníku projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Při této příležitosti byly uděleny ceny Příběhů bezpráví pamětníkům, kteří se v předešlém školním roce podělili o své životní osudy s žáky základních a středních škol.
Jako první oceněný tohoto večera vystoupil Jiří Světlík (93 let), kterého nominovali žáci základní školy ve Všerubech. Jiří Světlík se loni účastnil všerubských Svatomartinských slavností a posléze i besedy s žáky 8. a 9. Ročníku místní školy. Cenu mu předala herečka a politička Magda Vašaryová spolu s Vilémem Brandou.
Jiří Světlík byl v období protektorátu totálně nasazen v Německu, konkrétně v Donauwörthu severně od Mnichova, kde frézoval dělostřelecké zaměřovače. Domů do Plzně mohl jen jednou za několik týdnů, s čímž se nehodlal smířit. Rozhodl se jezdit každou sobotu, a to bez povolení. Hraniční kontrole ve vlaku se vyhýbal tak, že za jízdy vylezl na stupátko vagonu. Za tato každotýdenní dobrodružství byl nakonec obviněn z velezrady a napomáhání nepříteli. Na rozsudek čekal v cele říšského soudu v Mnichově. Psal se rok 1944 a díky konci války neskončil na popravišti.
V 50. letech se Jiří Světlík zapojil do skupiny, jež v Lokti nad Ohří pomáhala politickým vězňům v nedalekém lágru při uranových dolech. Nosil jim jídlo, posílal motáky a vydával nelegální tiskoviny. Po prozrazení byl Jiří Světlík opět obviněn z vlastizrady. V komunistických kriminálech strávil deset let.
„Dělal jsem jen to, co jsem dělat musel,“ skromně prohlásil na podiu při přebírání ceny Příběhů bezpráví.
svetlik

Dějepisná olympiáda 2016 (20. 11. 2016)

Letošní školní kolo dějepisné olympiády už má svého vítěze. Je jím Kristýna Randová z 9. třídy. Blahopřejeme.

Cyklokurz Třeboň - 28. - 31. 5. 2016 (5. 6. 2016)

Cestování je potřeba!
V hodinách zeměpisu, českého jazyka, cizího jazyka… prostě „ve škole“ žáky učíme, učíme, učíme. Jak moc jsou někteří naším učením „zasaženi“, občas zjistíme při pravidelném cyklistickém kurzu. Jen několik příkladů. Cestou domů:
„Koukejte se vpravo, uvidíte Hlubokou.“
„To je ta velká díra v zemi, paní učitelko?“

V Českých Budějovicích se přepřahá vlak.
„My jedeme zpátky?“ (jeden žák)
(druhý mu odpovídá) „Ne, to jenom otočili koleje.“
Při vlastivědě a zeměpisu žáci mapu pravidelně otvírají, ale jet podle ní a neztratit se, to je jiná. Neztratili jsme se! Někteří dokázali sledovat trasu bezchybně, proto jsme mezi rybníky nezabloudili a viděli i největší z nich Rožmberk, město Nové Hrady, Novohradské hory, pomník Emmy Destinové, Stříbřecký most. Projeli jsme se po obou kamenných mostech mezi Starou a Novou Hlínou. Pochopit význam Zlaté stoky a všech rybníků, mezi kterými jsme 4 dny kličkovali, nám mimo jiné pomohli na Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni.
Cesta podle mapy nebyla jedinou schopností, kterou žáci museli prokázat. Kromě fyzické kondice, kterou potvrdili 175 ujetými kilometry, si museli povléknout postel, zabalit věci, objednat si v restauraci, hospodařit s penězi a v neposlední řadě slušně se chovat mezi lidmi. Doufáme, že osobní zkušenost bude mít větší efekt, než získávání informací jen ve školních lavicích.

Enviromentální centrum Krsy 20. 5. 2016 (5. 6. 2016)

Nedaleko Všerub se nachází malá obec Krsy, kde bylo nedávno slavnostně otevřeno environmentální centrum. A právě to měli žáci sedmé a osmé třídy možnost navštívit. Byl pro ně připraven zajímavý program zahrnující topografii, ekologii i informace o zdravém životním stylu. Žáci si vyzkoušeli činnosti, při nichž zjišťovali např. souvislost mezi fyzickou zátěží a krevním tlakem nebo hodnotu pH v ústech. Největším lákadlem pro děti bylo interaktivní pískoviště. Centrum nabízí i další aktivity z mnoha oblastí vzdělávání, které si mohou žáci vyzkoušet při příští návštěvě.

Žáci 8. třídy navštívili Prahu (5. 6. 2016)

18. května 2016 vyrazili žáci 8. ročníku na dějepisnou exkurzi do Prahy. Jejich hlavním cílem byl po cestě vlakem a metrem Slavín, hřbitov významných osobností na Vyšehradě. Neméně důležitou zastávkou bylo Národní technické muzeum, kde žáci prozkoumali automobily, kola, motocykly, letadla i další technické památky nejen z 19. a 20. století. Kromě toho osmáci navštívili vyšehradský kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, letenský park a Staroměstské náměstí.

Exkurze do Terezína 5. 4. 2016 (10. 4. 2016)

Po dvou letech jsme se opět vypravili za dějinami terezínského ghetta a Malé pevnosti Terezín.
Žáci 8. a 9. třídy tak měli možnost si prohloubit své dosavadní znalosti o konečném řešení židovské otázky a dozvěděli se mnoho detailních informací i o krutém zacházení s tzv. politickými vězni za dob Protektorátu Čechy a Morava.

Čtenářské dílny na ZŠ a MŠ Všeruby (7. 2. 2016)

V letošním školním roce se čtyři třídy naší školy, konkrétně čtvrtá, pátá, šestá a sedmá, zapojily do projektu Evropské unie Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Cílem tohoto projektu, jak už název sám napovídá, je přilákat žáky základních i středních škol k četbě prostřednictvím nových, atraktivních knih.
Tzv. čtenářské dílny neboli dílny čtení spočívají ve čtení knih dle vlastního výběru žáků přímo ve škole, ideálně jednou týdně. Hodina je rozdělena na tři části: nejdříve je žákům zadán úkol ke čtení, následuje 25 – 30 minut vlastní četby a nakonec každý z žáků pohovoří o přečteném úseku své knihy. Knihu si děti odnášejí domů, kde pokračují v četbě. Kouzlo čtenářských dílen spočívá nejen ve výběru knih podle zájmu dítěte, ale i v samostatném tichém čtení dle vlastního tempa, kdy rychlejší žáci nejsou zdržováni a pomalejší se nemusí za své čtení stydět. Důležité jsou i hovory o knihách. Žáci si často navzájem doporučí další zajímavou knihu.
Máme-li zhodnotit zavedení čtenářských dílen do hodin literatury na naší škole, musíme konstatovat, že jde o metodu velmi přínosnou. Žáci se na hodiny těší, knihy se mnohdy staly předmětem hovorů dětí a lze si jen těžko představit návrat k „pouhému“ čtení z čítanek.
Projekt na podporu čtenářské gramotnosti má pro naši školu i další plus Do školní knihovny byly zakoupeny stovky nových knih, které využívají nejen žáci účastnící se dílen čtení, i ostatní žáci školy. Díky novým knihám letos návštěvnost školní knihovny, i počet výpůjček, láme rekordy.

Přednáška o Karlu IV. - 27. 1. 2016 (7. 2. 2016)

Žáci naší školy si den před pololetním vysvědčením zpestřili vyučování pořadem o Karlu IV. Přednášející, historik Libor Marek, nezavítal do všerubské základní školy poprvé. Loni se zaměřil na šestisté výročí upálení mistra Jana Husa. Letos se nabízelo další jubileum, sedm set let od narození Karla IV., jehož oslavy se konají na mnoha místech po celé republice. Vyprávění o úspěšném životě Karla IV. bylo uzpůsobeno jak dětem z prvního stupně, tak i žákům šesté a sedmé třídy, kteří už mnoho informací o Karlovi znají. Všichni měli možnost prohlídnout si modely hradů i českých korunovačních klenotů. Škola navíc získala repliky středověkých mincí.

Soutěž o nejlepší bramborový salát - 22. 12. 2015 (7. 2. 2016)

Tradiční vánoční besídky, kdy se ve třídách ochutnává cukroví a rozdávají dárky, letos oživila soutěž o nejlepší bramborový salát. Zapojily se do ní všechny třídy druhého stupně. A tak poslední den před vánočními prázdninami byly učebnice a sešity na lavicích vystřídány bramborami, hořčicí a vajíčky.
Porotci z řad učitelů hodnotili nejen chuť bramborových salátů, ale i recepturu, spolupráci žáků a konečné prostření sváteční tabule.
Vítězný bramborový salát vytvořili žáci 7. třídy. Na druhém místě se umístila 8. třída a třetí skončili žáci 6. třídy.

Exkurze 7. ročníku do Národopisného muzea a Akva tery v Plzni (11. 12. 2015)

Dne 9. 12. 2015 se žáci 7. ročníku vypravili do Plzně, aby navštívili Národopisné muzeum Plzeňska. Tam si měli možnost zhlédnout stálou expozici „Jak se žilo na Plzeňsku“, tedy místnosti vybavené starodávným nábytkem, cínové i bronzové nádobí, západočeské kroje, dokonce i umělecké předměty, které kdysi zdobily měšťanské domy. Cestou do plzeňské Akva tery se děti zastavily na vánočních trzích i v chrámu sv. Bartoloměje, aby si prohlédly velký dřevěný betlém. V Akva teře byla pro žáky připravena přednáška o hadech, ještěrech, pavoucích a rybách i s živými ukázkami.

Dějepisná olympiáda - 27. 11. 2015 (5. 12. 2015)

Stejně jako každý rok, i letos proběhla na naší škole olympiáda z dějepisu. Tentokrát se otázky týkaly slavného královského rodu Lucemburků, tedy i Karla IV., od jehož narození příští rok uběhne 700let. Nejvíce bodů získala Zita Pechová z 9. třídy. Na druhém místě se umístil Jakub Kasinec z 9. třídy. A pomyslný bronz připadl Nadě Smejkalové z 8. třídy.

Beseda s pamětníky - 26. 11. 2015 (5. 12. 2015)

Na konci letošního listopadu měla všerubská základní škola velkou čest přivítat pamětníky druhé světové války a komunistického režimu, pány Jiřího Světlíka a Richarda Smolu. Oba žákům 8. a 9. ročníku vyprávěli svůj životní příběh. Žáci tedy měli jedinečnou příležitost získat detailní autentické informace o životě v Protektorátu Čechy a Morava, o totálním nasazení v Říši, ale i o pracovních táborech zřízených pro nepřátele komunistické strany po roce 1948 a o Pomocných technických praporech. Návštěvu pamětníků na základní škole zakončily dotazy žáků. Přednesené zážitky dětem pomohou doplnit mnohdy tragický obraz dějin 20. století, který si doposud utvářeli jen z učebnic a filmů.

Exkurze 8. třídy do Velké synagogy a ZOO Plzeň - 24. 11. 2015 (5. 12. 2015)

Ani chladné listopadové počasí nás neodradilo od návštěvy plzeňské Velké synagogy, ve které žáci 8. ročníku vyslechli informace o kultuře a dějinách židovského obyvatelstva v Plzni. Odpoledne byla na programu prohlídka Zoologické a botanické zahrady Plzeň, kde si žáci zopakovali své dosavadní znalosti o šelmách a zároveň se od tamního průvodce dozvěděli zajímavosti o životě plzeňského lva Matýska, irbisky Jarmilky nebo nově pořízených pum amerických.

Sedmáci v plzeňské ZOO - 4. 11. 2015 (5. 12. 2015)

V rámci přírodopisné exkurze do ZOO Plzeň zamířili žáci 7. třídy naší školy do expozice Česká řeka, která umožňuje návštěvníkům spatřit vodní říši sladkovodních ryb, aniž by se namočili. Průvodkyně žákům objasnila dělení řek na jednotlivá rybí pásma i životní cyklus ryb. Největší úspěch u žáků měli obrovští kapři a sumci v expozici rybníku.

Exkurze do plaského konventu (26. 6. 2015)

Ve čtvrtek 11. června 2015 se konala exkurze žáků 6. a 7. třídy do kláštera v Plasích. Děti měly možnost prohlédnout si nejen budovu samotného konventu, kde se dozvěděly o skromném životě mnichů, ale i nedalekou barokní sýpku. Žáci šesté třídy touto exkurzí odstartovali výpravy za památkami západních Čech, které navrhl geniální Jan Blažej Santini - Aichel. Odpoledne se žáci obou tříd utkali v minigolfovém turnaji.

Školní výlet 3., 4., a 6. třídy (26. 6. 2015)

Konec června je pro většinu tříd ve znamení výletů. Žáci všerubské 3., 4. a 6. třídy se letos vydali do okolí Stříbra. Nejdříve navštívili Kladrubský klášter. Odtud se vypravili na šesti kilometrovou procházku do Stříbra, kde na ně čekala vyhlídková věž a exkurze dolu, upozorňující na slavnou minulost tohoto hornické města.

Exkurze do koncentračního tábora Flossenbürg (26. 4. 2015)

Přesně jeden rok od exkurze do bývalého židovského ghetta Terezín se žáci 8. a 9. třídy vypravili do koncentračního tábora Flossenbürg. S nápadem navštívit další tábor připomínající smutnou historii holocaustu tentokrát přišli sami žáci. Pracovní tábor Flossenbürg se nachází v Německu, pouhých 7 km vzdušnou čarou od českých hranic. Měli jsme tak možnost prohlédnout si místo, na kterém před více jak 70 lety umíraly v hrozných podmínkách desítky lidí denně, včetně Čechů.
Fotogalerie

Exkurze za gotickými památkami Prahy (10. 4. 2015)

Začátkem dubna vyrazili žáci 5., 6. a 7. třídy do Prahy, aby si z blízka prohlédli nejnavštěvovanější české památky: Staroměstský orloj, Týnský chrám, Karlův most, Pražský hrad, včetně Chrámu sv. Víta a Zlaté uličky.
Fotogalerie

Recitační soutěž (6. 3. 2015)

Ve čtvrtek 26. února byla na naší škole pořádána recitační soutěž pro žáky 2. stupně. Všech devět soutěžících předvedlo obdivuhodné výkony, zazněla díla Karla Hynka Máchy, Josefa Václava Sládka, dokonce i vlastní tvorba žáků, avšak vyhrát mohl jen jeden.
Na prvním místě se umístil Josef Opatrný ze 7. třídy. Druhou příčku obsadila Šárka Šidlovská, žákyně 9. třídy a jako třetí skončila Natálie Blechová z 8. třídy.
Blahopřejeme. Fotogalerie

Okresní kola vědomostních olympiád (15. 2. 2015)

Ve dnech 20. ledna a 5. února 2015 se žákyně deváté třídy Kristýna Konarská zúčastnila okresních kol olympiády z českého jazyka a z dějepisu. V soutěži z dějepisu obsadila krásné 4. místo.

Ohlédnutí za ŠR 2013/2014 (22. 1. 2015)

V následujícím odkazu Vám nabízíme nahlédnutí do života školy a žáků ve školním roce 2013/2014.

Dějepisná exkurze - Protektorátní Praha - 16. 12. 2014 (27. 12. 2014)

Dne 16. 12. 2014 se žáci 9. třídy zúčastnili dějepisné exkurze se zaměřením na Protektorát Čechy a Morava. V Praze tak navštívili bývalé sídlo pražského gestapa, kde se jim věnoval člen Českého svazu bojovníků za svobodu. Žáci tak měli možnost dozvědět se, jak vypadal výslech a věznění přímo od pamětníka. Dále si "deváťáci" prohlédli památník věnovaný parašutistům, kteří spáchali atentát na Heydricha, v Resslově ulici.
Fotogalerie

Čertovský turnaj ve vybíjené (27. 12. 2014)

Již tradičně se na začátku prosince žákyně 2. stupně utkaly v Čertovském turnaji ve vybíjené. Napínavý souboj nakonec vyhrály žákyně 8. třídy, jmenovitě Lenka Pangrácová, Michaela Hanzlíčková, Michaela Ratajová, Natálie Blechová, Markéta Radová, Bára Klocová a Karolína Beštová. Na druhém místě skončil tým 9. třídy a na třetím místě se umístila 7. třída.

Mikulášská nadílka (27. 12. 2014)

V pátek 5. prosince 2014 proběhla na naší škole mikulášská nadílka. Mikuláš spolu s anděly a mimořádně velkým počtem čertů navštívil nejen mateřskou školu a 1. stupěň, ale i žáky 2. stupně, kteří nejednou skončili v pytli čertů.

Olympiáda z anglického jazyka 2. 12. 2014 (7. 12. 2014)

Výsledky školního kola Olympiády AJ, která se konala 2.12.2014.
V 1. kategorii byly tyto výsledky: 1. Karolína Toráčová (7.tř.); 2. Kateřina Vébrová (7. tř.); 3. Jiří Uher (6.tř.); 4. Daniel Dandáš (6. tř.); 5. Monika Slamová (6.tř.);
Ve 2. kategorii vyhrála Kristýna Konarská před Jakubem Landou (oba z 9. tř.). Škoda, že mezi žáky 8. třídy nebyl o soutěž žádný zájem.
Všem účastníkům blahopřejeme za jejich výkony.
soutez

Olympiáda z českého jazyka 26. 11. 2014 (30. 11. 2014)

Dne 26. 11. 2014 se u nás konalo školní kolo olympiády z českého jazyka.
Do okresního kola postupuje z 1. místa Kristýna Konarská z 9. třídy.

EXKURZE Plzeň 6. a 9. třída 20. 11. 2014 (30. 11. 2014)

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 vyrazili žáci 6. a 9. třídy naší školy do Plzně.
Na 9. třídu čekal veletrh středních škol, na kterém žáci získali potřebné informace o středoškolském vzdělání v našem regionu, a Techmania Science center. Šesťáci navštívili expozici pravěku v Západočeském muzeum v Plzni. Kromě hravé prohlídky samotné expozice si žáci vyzkoušeli umlít mouku tak, jak ji mleli naši předci v pravěku. Mouku si směli odnést domů a upéct z ní pravěký chléb. Odpoledne se 6. třída připojila k deváťákům v Techmanii. Obě třídy tam čekalo mnoho zábavných her a pokusů osvětlujících přírodní zákony. Navíc navštívily i expozici Vesmír a prostor věnovaný stavebnici Merkur.
Fotogalerie
Fotogalerie Techmania

EXKURZE Plzeň 7. třída 13. 11. 2014 (30. 11. 2014)

Dvacet žáků 7. třídy ZŠ Všeruby se ve čtvrtek 13. listopadu 2014 zúčastnilo exkurze do Plzně.
První zastávkou byly Archeologické dílny v Západočeském muzeu v Plzni. Žáci si mohli vyrobit záušnice a prstýnky, jaké se nosili ve středověku, seznámili se s tiskařským lisem a historií kachlů a každý z nich si odnesl certifikát s vlastnoučně vyrobenou pečetí.
Následovala komentovaná prohlídka plzeňské Akva tery, kde žáci viděli nejen želvy, chameleony, pavouky a žáby, ale dokonce si mohli i potěžkat dospělou krajtu.
Ještě před odjezdem sedmáci stihli projít 800 metrů z celého historického podzemí města Plzně.
Fotogalerie

Dějepisná olympiáda 13. 11. 2014 (30. 11. 2014)

Dne 5. listopadu 2014 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 5 žáků osmého a devátého ročníku.
Vítězkou se stala Kristýna Konarská, a tak postupuje do okresního kola.

Školní poznávací zájezd do Anglie (30. 6. 2014)

Od pondělí 5. 5. do pátku 9. 5. 2014 se uskutečnil poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie pro žáky ZŠ Všeruby s cestovní kanceláří ProTravel, která se specializuje na školní zájezdy po Evropě. Autobus byl doplněn žáky z jedné pražské základní školy.
Ze Všerub se odjíždělo v pondělí v odpoledních hodinách, pokračovalo se přes SRN, Belgii a Francii s potřebnými zastávkami. Ve francouzském přístavu Calais jsme se nalodili na trajekt směřující přes kanál La Manche do Doveru.
V úterý ráno jsme začali prohlídku Londýna příjemnou procházkou parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník. Svezli jsme se lodí po řece Temži pod mostem Tower Bridge k hradu Tower. Na hradě Tower nás okouzlili korunovační klenoty, rozsáhlá zbrojnice, popraviště a další zajímavosti. Pokračovali jsme přes finanční centrum Londýna – The City na prohlídku katedrály St. Paul´s Cathedral. Ti zdatnější z nás měli možnost vystoupit po 530 schodech na kopuli katedrály, kde byl nádherný výhled na sluncem zalitý Londýn. Katedrála je místem sňatku prince Charlese a Diany Spencerové v roce 1981.
Obdivovali jsme typické londýnské červené dvoupatrové autobusy, červené telefonní budky, červené poštovní schránky. V podvečer jsme ještě navštívili zajímavé muzeum Londýna a poté jsme se naším autokarem dopravili za Londýn do městečka Guildford, kde na nás čekali rodiny, u nich jsme byli po dvě noci ubytováni.
Ubytování v rodinách bylo velice příjemné, jednak pro to, že jsme měli možnost s nimi mluvit anglicky, ale také jsme nahlédli do jejich soukromí, jak žijí, stravují se atd. Rodiny nám vařili večeře a snídaně a přichystali balíčky na den.
Ve středu po snídani jsme se vydali do městečka Windsor s prohlídkou největšího hradu ve Velké Británii, sídla královské rodiny. Prohlédli jsme zahrady, královské místnosti a střídání stráží s hudebním doprovodem. Další naší zastávkou byla slavná pravěká megalitická stavba – Stonehenge. Přejezdem do mětečka Winchester jsme stanuli před nejdelší evropskou románsko-gotickou katedrálou. Značně unavení jsme se vrátili na ubytování.
Ve čtvrtek dopoledne jsme se rozsáhlým londýnským metrem přesunuli do Wimbledonu. Podívali jsme se na centrální kurt a do tenisového muzea. V pravém londýnském deštivém počasí jsme se svezli na známém Londýnském oku. Odpoledne jsme pak procházeli místy, která se nejvíce zapsala do historie města –Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square. Neopomněli jsme na nákupy suvenýrů.
V podvečer jsme odjížděli velice znavení, ale nadšení z Londýna na trajekt do Doveru. Tentokrát cesta trajektem byla dobrodružnější, loď se hodně kymácela na vlnách.
Návrat do České republiky byl zdlouhavější frontami na dálnicích, ale s potřebnými zastávkami jsme cestu zvládli. Přivezli jsme si krásné zážitky i navázali přátelství s pražskými žáky.
Dagmar Pekárková, organizátorka zájezdu

Fotogalerie

EXKURZE DO TEREZÍNA 8. 4. 2014 (16. 5. 2014)

Na začátku letošního dubna vyrazili žáci 8. a 9. třídy na dějepisnou exkurzi do Terezína. Měli tak možnost seznámit se s minulostí tohoto severočeského městečka, ve kterém byli za Protektorátu shromažďováni Židé před transporty na východ. Zároveň byly žákům přiblíženy smutné osudy vězněných v Malé pevnosti Terezín, v bývalé protektorátní věznici.
Fotogalerie

Dějepisná olympiáda (24.2. 2014)

Dne 13. 11. 2013 se konalo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády.
Z celkového počtu 14 soutěžících se na 1. místě umístila žákyně 9. třídy Alena Švecová, na 2. místě, se shodným počtem bodů, žáci 8. třídy Kristýna Konarská a Jakub Landa a na 3. místě se umístil žák 8. třídy Petr Pražma.
Okresní kolo olympiády připadlo na 28. 1. 2014. Alena Švecová v něm skončila na 6. místě, Kristýna Konarská na 13. místě a Jakub Landa na 15. místě.

Olympiáda v českém jazyce (24.2. 2014)

I letos se žáci naší školy zapojili do olympiády z českého jazyka. Celkem se účastnilo 9 žáků.
Ve školním kole zvítězila žákyně 9. třídy Alena Švecová, která tak postoupila do okresního kola soutěže. V něm obsadila 2. místo a bude moct soutěžit i v kole krajském.

Olympiáda v anglickém jazyce (9. 12. 2012)

Dne 3. prosince 2012 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 17 žáků z 5. až 9.třídy.
V kategorii 5. třídy zvítězila Karolína Toráčová, v kategorii 6. až 7. tř. se na 1. místě umístila Kristýna Konarská a v kategorii 8. až 9. tř. zvítězila Simona Koudelová.
Absolutní vítězkou se stala Kristýna Konarská, která bude školu reprezentovat spolu s Karolínou Toráčovou v okresním kole na počátku roku 2013.

Dějepisná olympiáda (20. 11. 2012)

Dne 14. 11. 2012 se konalo 42. kolo dějepisné olympiády na téma "Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím".
Ve školním kole soutěžilo deset žáků osmé a deváté třídy.
Do krajského kola, které se bude konat na konci ledna, postupuje Simona Koudelová z deváté třídy a Tereza Jelínková z osmé třídy.
Vítězům gratulujeme!

Školní kola olympiád - M, D, Aj (11. 11. 2011)

V průběhu prosince se někteří žáci naší školy zúčastnili školního kola olympiády z dějepisu nebo angličtiny nebo matematiky (Pythagoriáda).

FOTOGALERIE

Exkurze Praha 7. a 8. ročník (11. 11. 2011)

Ve čtvrtek 1. prosince využijí žáci 7. a 8. tř. zajímavé nabídky - absolvují program - exkurzi „Česká televize a prevence kriminality“ v Praze (součástí akce je: návštěva studia ČT, seznámení se s tvorbou různých programů a vysílání, kdo v ČT pracuje; v druhé části pak půjde o historii a současnost policie, nejrůznější informace z policejních oborů, vyzkoušení si otisků prstů atd.).

FOTOGALERIE

Beseda pro žáky 7., 8. a 9. tř. - MUDr. Jiří Presl – „Návykové látky kolem nás“ a exkurze v Techmanii center (5. 11. 2011)

Ve středu 16. listopadu absolvují žáci pořad primární protidrogové prevence založený na interakci mezi MUDr. Jiřím Preslem a studenty. Pořad pokrývá celou oblast rizikových návykových látek (drogy, alkohol, cigarety), poskytuje základní informace o závislostech na legálních a ilegálních drogách, o diagnostice a možnostech pomoci. Pořad poskytuje informace i v návazných oblastech jako je kriminalita a sex a základem pořadu je diskuze se studenty.
Studenti si mohou připravit dotazy i anonymní formou.
Dále navštíví Techmania center, kde shlédnou demonstraci parního stroje MARX a show s van de Graaffovým generátorem, je pro ně připraven program „Zajímavá atmosféra“(7. a 8. tř.) či program „Století létání“ a prohlídka plastiky „Entropa“ (9. tř.)

FOTOGALERIE

Historie rockové hudby - koncert (1. 9. 2011)

V úterý 5. 9. 2011 je pro žáky naší školy připraveno představení o historii rockové hudby.

konec_stranky