Základní škola a Mateřská škola Všeruby

jidelna

Provoz ŠD: pondělí až pátek 6,00 - 7,30 a 10,55 - 16,00
kontakt - 377 927 084

Hlavním cílem školní družiny, která má v současné době 3 oddělení, je dětem příjemně vyplnit čas po ukončení vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání.
Náplň činnosti ŠD je podrobně rozepsána ve výchovném plánu.
Kromě organizovaných činností mmají žáci dostatek času na odpočinek, relaxaci a prohlubování kamarádských vztahů.
Pro svou činnost využívají jednotlivá oddělení mimo prostor ŠD i ostatní prostory školy a to pravidelným střídáním během školního roku, časté jsou také vycházky do okolí školy.


word Řád školní družiny Stáhnout

Zpoplatnění školní družiny (12. 8. 2013)

Od 1.9.2013 bude zpoplatněna docházka žáků do školní družiny částkou 50,- Kč za jeden měsíc. Získané finanční prostředky budou použity na zlepšení vybavení školní družiny. Peníze budou vybírat družinářky za celé pololetí vždy na jeho začátku.
Zastupitelstvo města Všeruby schválilo toto zpoplatnění na svém jednání dne 17.12.2012.
ředitel školy: Mgr. J. Cafourek


konec_stranky