Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Elektronická omluvenka

Prosíme zákonné zástupce, aby přednostně využívali komunikaci prostřednictvím ŠOL


(Slouží pouze o informování školy o důvodu nepřítomnosti žáka.
Po ukončení absence je nutné, aby žák donesl omluvenku zapsanou v omluvném listě)

Jméno žáka:

Třída:

Vaše jméno:

Váš e-mail:

Důvod absence:


konec_stranky