Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Konzultace rodičů k prospěchu žáků(11. 11. 2018)

Vážení rodiče,
v úterý 13. listopadu 2018 od 16:00 se konají rodičovské schůzky, na kterých můžete konzultovat prospěch Vašeho dítěte, rodiče deváťáků se mohou informovat ohledně přijímacích zkoušek na střední školy.

Plán - listopad 2018 ZŠ a MŠ Všeruby(11. 11. 2018)

První lekce bruslení dětí z MŠ Všeruby bude ve čtvrtek 22.11.2018.
Všechny bližší informace obdržíte v MŠ.

První lekce bruslení žáků 5. - 9. tř. ZŠ Všeruby bude ve čtvrtek 29.11.2018, žáků 1. - 4. tř. bude v úterý 4. 12. 2018.

plan

Bruslení pro MŠ(13. 10. 2018)

Vážení rodiče, kdo bude mít zájem o kurzy bruslení, které budou začínat v listopadu, nahlaste se co nejdříve u pí. učitelky.
Platí pro děti ze třídy Žabiček a Tygříků.

Fotografování MŠ Všeruby(13. 10. 2018)

Nabídka focení dětí.
Fotograf přijede do MŠ ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 9 hodin.
foceni

Úvodní schůzka rodičů pro ŠR 2018/2019(29. 8. 2018)

Vážení rodiče, úvodní schůzka rodičů žáků 1. ročníku se koná ve středu 5. září 2018 od 16:30 hod v budově ZŠ na náměstí.

Prázdninový provoz v MŠ(19. 6. 2018)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout informace o prázdninovém provozu v MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(30. 5. 2018)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do MŠ na následující školní rok.

Projekt „Modernizace učeben ZŠ Všeruby“(10. 5. 2018)

projekt
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0004816
Rozpočet projektu: 1 360 350,00 Kč z toho částka dotace: 1 224 315,00 Kč
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.
Realizací projektu bude vybudována Učebna přírodních věd pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy základní školy, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.
Naplnění cílů projektu bude dosaženo především pořízením vybavení (nábytek, pomůcky pro výuku, ICT a další vybavení) do odborné učebny.
Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků klíčových kompetencí přírodní vědy.
Projekt „Modernizace učeben ZŠ Všeruby“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

Zápis do MŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(11. 4. 2018, aktualizace 23. 4. 2018)

Vážení rodiče, mateřská škola ve Všerubech Vás zve s Vaším dítětem k zápisu do MŠ pro školní rok 2018/19, který se koná ve čtvrtek 3.května od 12:30 do 16:30 hodin v hlavní budově MŠ Všeruby 145.
Pokud by termín nevyhovoval, můžeme se domluvit na náhradním termínu. Kontakty do MŠ: tel. 377915160, email. adresa - msvs1@seznam.cz
K zápisu si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Další informace o MŠ poskytujeme na webových stránkách. Kdo bude mít zájem, může nás v průběhu školního roku navštívit.
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školky, "Informační letáček pro rodiče dětí" a formuláře "Žádost o přijetí do MŠ", "Zmocnění", "Kritéria přijetí do MŠ" a "Čestné prohlášení" .
Těšíme se na Vás.
zapis

Výsledky zápisu do ZŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(13. 4. 2018)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do ZŠ na následující školní rok.

Ředitelské volno (9. 4. 2018)

Na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 je z provozních důvodů vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Konzultace k chování a prospěchu žáků (9. 4. 2018)

V pondělí 23. 4. 2018 proběhnou od 16 do 18 hodin třídní schůzky. Jste vítáni.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(15. 3. 2018)

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozval s Vaším dítětem k zápisu do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2018/2019, který se koná ve středu 4. dubna od 13:00 do 17:00 hodin.
Pokud by Vám tento termín z vážných důvodů nevyhovoval, je samozřejmě možné se dohodnout na náhradním termínu.
Když budete mít zájem, rádi Vás ve škole přivítáme ještě před zápisem, školu Vám ukážeme a poskytneme potřebné informace.
Materiály potřebné k zápisu : občanský průkaz zákonného zástupce, rodné číslo dítěte
Máme zájem na dobré spolupráci rodiny a školy. Proto Vám chceme poskytnout některé základní informace o škole.
zapis
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školy a formuláře "Žádost o přijetí", "Žádost o odklad", "Organizační informace".

Úspěch na soutěži v programování (9. 2. 2018)

Letos se žáci ZŠ Všeruby, spolu s dalšími 27 školami, zapojili do projektu Hackathon BBC micro:bit, který se snaží předat žákům základních škol základy programování s nadějí, že je přiměje zabývat se v budoucnu IT technologiemi na profesionální úrovni.
Lektorem desítky dobrovolníků z letošní 8. třídy byl Jakub Landa, absolvent naší školy, v současné době studující na Střední škole informatiky a finančních služeb, jež organizovala soutěž v Plzeňském kraji.
Do oblastního kola byli vybráni Michal Novotný, David Šimek a Daniel Vrba, aby se utkali s těmi nejlepšími programátory-začátečníky z Plzeňska. Porota přihlížela jednak k funkčnosti vytvořeného počítačového programu, jednak k rychlosti, ve které ho byli žáci schopni vypracovat. Žákům naší školy se podařilo obsadit 1. (David Šimek) a 3. místo (Daniel Vrba), a mohli se tak zúčastnit ústředního kola soutěže, konaného 30. 1. v Pardubicích.
Úkolem celostátního kola soutěže byl naprogramovat hrací kostku tak, aby odesílala data o hozených hodnotách, včetně jejich součtu. Zadání bylo velmi obtížné a podle slov organizátora nebylo možné veškeré body úkolu splnit ve stanoveném čase. O to větším úspěchem je 3. místo, které získal David Šimek.

Odkazy na zprávy o soutěži, fotografie, videa

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY21. 12. 2017)

Provoz v MŠ začíná ve středu 3. 1. 2018 .

Rozsvícení vánočního stromku(14. 12. 2017)

Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku na zahradě mateřské školy v úterý 19.12.2017 od 16,30 hodin.
Program: vystoupení dětí, dárečky pod stromečkem, společná zábava a pohoštění.

Oznámení - Volby do školské rady(8. 12. 2017)

Vážení rodiče,
volby do školské rady se uskutečnily dne 4. 12. 2017.
Ke stažení: Zpráva o volbě do školské rady a Výsledky volby do školské rady z řad rodičů
Ve Všerubech dne 7. 12. 2017
ředitel školy: Mgr. J. Cafourek

Setkání u vánočního stromu(26. 11. 2017)

zumba


Oznámení - Volby do školské rady(1. 11. 2017)

Vážení rodiče,
volby do školské rady se uskuteční dne 4. 12. 2017 od 16,00 hod.
Vzhledem k výše uvedené volbě přesouvám konzultace rodičů z 13. 11. 2017 na 4. 12. 2017 od 16,00 hod.
Ve Všerubech dne 1. 11. 2017
ředitel školy: Mgr. J. Cafourek
Volba kandidátů do školské rady

Lyžařský výcvikový kurz(1. 11. 2017)

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz se uskuteční od neděle 25. února do pátku 2. března 2018.
Informace a přihláška ke stažení.

Přístupová hesla ke ŠkoleOnline(12. 9. 2017)

Vážení rodiče,
prosíme Vás, abyste se dostavili do pátku 22. září 2017 a osobně si u třídního učitele Vašeho dítěte vyzvedli PIN, který je potřeba pro Vaši registraci na Škola Online a tím pro přístup ke klasifikaci Vašeho dítěte.
V případě, že máte na škole více než jedno dítě, vyzvedněte si PIN u třídního učitele Vašeho nejstaršího dítěte.

Ředitelské volno 29. září 2017(14. 9. 2017)

Na pátek 29. 9. 2017 je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Informace pro rodiče - informační systém "Škola OnLine" (5. 9. 2017)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout informace o novém školním informačním systému pro rodiče Škola OnLine.

Informace o prázdninovém provozu MŠ Všeruby (28. 6. 2017)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout informace o prázdninovém provozu v MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2017/2018(25. 5. 2017)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do MŠ na následující školní rok.

Informace k zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2017/2018(23. 4. 2017)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí .

Zápis do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2017/2018(15. 3. 2017)

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozval s Vaším dítětem k zápisu do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2017/2018, který se koná ve středu 5. dubna od 13,00 do 17,00 hodin.
Pokud by Vám tento termín z vážných důvodů nevyhovoval, je samozřejmě možné se dohodnout na náhradním termínu.
Když budete mít zájem, rádi Vás ve škole přivítáme ještě před zápisem, školu Vám ukážeme a poskytneme potřebné informace.
Materiály potřebné k zápisu : občanský průkaz zákonného zástupce, rodné číslo dítěte
Máme zájem na dobré spolupráci rodiny a školy. Proto Vám chceme poskytnout některé základní informace o škole.
zapis
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školy a formuláře "Zápisní list", "Žádost o přijetí", "Organizační informace" a "Žádost o odklad školní docházky do ZŠ" .

Návštěvy MŠ solné jeskyně(11. 3. 2017)

Děti z mateřské školy navštíví solnou jeskyni - středa 15. 3., pátek 24. 3., středa 29. 3., úterý 11. 4..

Pozvání na rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ(11. 12. 2016)

V pátek 16. 12. od 16,30 hodin Vás zveme na rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ - vystoupení dětí, dárečky pod stromečkem, společná zábava a pohoštění.

Oznámení o přerušení provozu v MŠ (11. 12. 2016)

Od pátku 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 bude MŠ zavřena. Provoz začíná v pondělí 2. 1.2017

Setkání u vánočního stromu(20. 11. 2016)

vanoce

Ředitelské volno (10. 11. 2016)

V pátek 18. listopadu 2016 bude podle § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na naší škole uděleno ředitelské volno pro žáky základní i mateřské školy. V tento den bude uzavřena škola včetně školní družiny.

Informace pro rodiče dětí MŠ (28. 8. 2016)

V pondělí 5. 9. 2016 od 16,30 hodin se koná v MŠ na náměstí schůzka s rodiči (pro všechny rodiče dětí, které nastoupí v tomto školním roce do MŠ).
Program: sdělení všech důležitých informací na šk. r. 2016/17, včetně rozdání žádostí na předplavecký výcvik, který začíná 8. 9. 2016.

Informace pro žáky 1. ročníku (28. 8. 2016)

Zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. 9. 2016 v malé budově školy na náměstí.
Žáci si opatří závěsnou tašku k lavici, sáček a přezůvky, na tělesnou výchovu tepláky, triko a sportovní obuv se světlou podrážkou.
Zájemci o školní družinu se po zahájení školního roku domluví s vedoucí vychovatelkou. Veškeré další informace poskytne třídní učitelka Eva Pašková. Obědy se přihlašují u vedoucí školní jídelny v hlavní budově školy.

Výsledky zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2016/2017(21. 4. 2016)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do MŠ na následující školní rok.

Pozvánka(17. 4. 2016)

zumba

Zápis MŠ Všeruby pro ŠR 2016/2017(26. 2. 2016)

Vážení rodiče, mateřská škola ve Všerubech Vás srdečně zve s Vaším dítětem k zápisu pro školní rok 2016-2017, který se koná v úterý 22. března 2016 od 13 do 17 hodin v hlavní budově MŠ Všeruby 145.
Pokud nebude termín vyhovovat, můžeme se domluvit na náhradnímm termínu. Kontakt na MŠ: tel. č. - 377 915 160, email: msvs1@seznam.cz.
K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Těšíme se na Vás.
zapis
V následujících odkazech dokumenty a formuláře ke stažení: Informační letáček pro rodiče dětí, Zmocnění, Žádost o přijetí do MŠ a "Čestné prohlášení".

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2016/2017(7. 2. 2016)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ na následující školní rok.

Výsledky dodatečného zápisu do 1. ročníku ZŠ.(19. 2. 2016)

Prázdniny - pololetní, jarní(27. 1. 2016)

MŠ v pátek 29. 1. 2016 bude uzavřena.
V době jarních prázdnin v ZŠ, tj. od 1. do 5. 2., je MŠ otevřena. Provoz bude pro přihlášené děti v hlavní budově školky.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2016/2017(5. 1. 2016)

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozval s Vaším dítětem k zápisu do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2016/2017, který se koná ve středu 20. ledna od 13,00 do 17,00 hodin.
Pokud by Vám tento termín z vážných důvodů nevyhovoval, je samozřejmě možné se dohodnout na náhradním termínu.
Když budete mít zájem, rádi Vás ve škole přivítáme ještě před zápisem, školu Vám ukážeme a poskytneme potřebné informace.
Materiály potřebné k zápisu : občanský průkaz zákonného zástupce, rodné číslo dítěte
Máme zájem na dobré spolupráci rodiny a školy. Proto Vám chceme poskytnout některé základní informace o škole.
zapis
V následujících odkazech Vám nabízíme nahlédnutí do života školy a žáků ve školním roce 2014/2015, fotogalerii naší školy a formuláře "Zápisní list" a "Žádost o přijetí" .

Vánoční prázdniny(16. 12. 2015)

Od středy 23.12. 2015 do neděle 3. 1. 2016 bude přerušen provoz v MŠ Všeruby.
Provoz v MŠ začíná v novém roce od pondělí 4.1.2016.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a štěstí v novém roce.

Setkání dětí z MŠ a rodičů(16. 12. 2015)

V pátek 18.12. od 16,30 hodin se uskuteční společné setkání dětí z MŠ a rodičů u rozsvícení vánočního stromu na školní zahradě.
Všechny srdečně zveme.

NOVÉ FOTOGRAFIE(5. 12. 2015)

Vážení rodiče a žáci,
nové fotografie ze života naší školky - Mikulášská nadílka nebo školy - zájezd do Anglie, exkurze či Mikulášská nadílka.

Zpívání u vánočního stromu(27. 11. 2015)

vanoce

ŘEDITELSKÉ VOLNO(2. 11. 2015)

Vážení rodiče a žáci,
na pondělí 16. 11. 2015 je vyhlášeno ředitelské volno pro MŠ a ZŠ Všeruby.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016(30. 8. 2015)

Vážení rodiče a žáci,
1. 9. 2015 začíná dětem nový školní rok. Přejeme všem 10 měsíců nových zážitků a úspěšné získávání nových informací.
Aktualizovány jsou rozvrhy jednotlivých tříd, jídelníček na první školní týden, pravidla v MŠ a organizace školního roku ZŠ i MŠ.
konec_stranky