Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Výsledky zápisu MŠ Všeruby pro ŠR 2022/23 (25. 5. 2022)


zápis


Akce v MŠ(2. 5. 2022)

Vážení rodiče,
náhled akcí školky planovaných na následující dva měsíceke stažení.

Zdražení obědů(29. 4. 2022)

Vzhledem k aktuální situaci na trhu jsme nuceni přistoupit od 2. 5. 2022 ke zdražení obědů o 2,-/oběd pro všechny kategorie strávníků!!!


Změna stravného
Předpis stravného

Výsledky zápisu ZŠ Všeruby pro ŠR 2022/23 (27. 4. 2022)


zápis


Čarodějnice MŠ Všeruby - 29. 4. 2022 (27. 4. 2022)


čarodějnice


Konzultace rodičů(5. 4. 2022)

Konzultace rodičů o prospěchu a chování, se budou konat v pondělí 25. dubna od 16 hod.

Zápis do MŠ Všeruby - 3. 5. 2022 (30. 3. 2022, upraveno 5. 4. 2022)

Vážení rodiče,
mateřská škola ve Všerubech Vás zve s Vaším dítětem k zápisu do MŠ pro školní rok 2022/23, který se koná v úterý 3. května od 13,00 do 17,00 hodin v hlavní budově MŠ Všeruby 145.
Pokud by Vám termín zápisu z vážných důvodů nevyhovoval, můžeme se domluvit na náhradním termínu. Kontakty do MŠ: Jana Růžková, tel. 377915160, email - ruzkova.zsvs@seznam.cz.
Informace o naší školce získáte na webových stránkách – zsmsvseruby.cz.
Pokud budete mít zájem, můžete se také s Vaším dítětem do školky před zápisem přijít podívat.
K zápisu si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Kompletní informace k průběhu zápisu ke stažení zde a dále máte ke stažení potřebné formuláře:
"Kritéria přijímání dětí do MŠ"
"Žádost o přijetí do MŠ"
"Zmocnění"
"Evidenční list"
"Čestné prohlášení k trvalému pobytu"
Těšíme se na Vás.

zápis


Správce víceúčelového hřiště u ZŠ(11. 3. 2022)

Vzhledem k tomu, že na školním víceúčelovém hřišti („umělka u školy“) se neustále musel řešit nepořádek, zanechané odpadky a také ničení zařízení hřiště, tak od 1. 3. 2022 se podařilo dohodnout, že hřiště bude mít na starosti správce. S tímto souvisí i nový provozní řád, který je v současnosti připravován. Zásadní změnou bude zejm. to, že hřiště bude kompletně uzavřené a vstup tam bude možný pouze s vědomím správce (nebo vedení školy). Každý zájemce si bude muset se správcem domluvit předání klíčů i samotného hřiště a po ukončení sportovní činnosti na hřišti předá správci celý areál zpět. Závěrem tohoto příspěvku sděluji, že novým správcem areálu víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ Všeruby je Václav Červenka, tel: 731 670 536.

Doučování žáků škol - Národní plán obnovy(2. 2. 2022)


doucko

Schválený rozpočet(23. 11. 2021)

rozpočet

rozpočet

Projekt „Modernizace odborných učeben ZŠ Všeruby II“(24. 9. 2021)


projekt

Dokumenty ke stažení (1. 3. 2020)

Výroční zpráva dle zákona č. 106
Struktura povinných informací

Upozornění z MŠ před zahájením školního roku 2020/2021(31. 8. 2020)


Vstup do MŠ bude umožněn při přivádění dětí jen do prostorů šaten. Respektujte vstup v uzavřených prostorách jen v malých skupinách. Prosíme o včasné předání dítěte učitelce a umožnění přístupu dalších rodičů. Při příchodu si dezinfikujte ruce / stojany s dezinfekcí jsou při vchodových dveřích /. Nošení roušek v MŠ není povinné, ale budeme vyžadovat pro případ potřeby min. 1 roušku v igelitovém sáčku danou v náhradních věcech dítěte. Čestné prohlášení nevyžadujeme.

Projekt „Modernizace učeben ZŠ Všeruby“(10. 5. 2018)

projekt
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0004816
Rozpočet projektu: 1 360 350,00 Kč z toho částka dotace: 1 224 315,00 Kč
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.

... číst dále
konec_stranky