Základní škola a Mateřská škola Všeruby


RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTÍ MŠ VŠERUBY - ŠK. ROK 2017 – 2018


měsíc datum akce
září 4. 9. Zahájení školního roku
5. 9. Zahajovací schůzka s rodiči
7. 9. - 2. 11. Předplavecký výcvik (čtvrtek)
13. 9. Divadlo v MŠ
Podzimní výlet do přírody
říjen >
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny v ZŠ - zjištění docházky
listopad
Svatomartinské slavnosti
Zpívání u vánočního stromu
prosinec
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert ZUŠ
Předvánoční vystoupení v DPS
Vánoční nadílka a vystoupení dětí pro rodiče
23. 12. - 1. 1. Vánoční prázdniny - MŠ zavřena
leden 2018 2. 1. Zahájení provozu po prázdninách
Kurzy bruslení - termíny budou upřesněny
únor 2. 2. Pololetní prázdniny v ZŠ - zjištění docházky
19. - 25. 2. Jarní prázdniny v ZŠ - zjištění docházky
Masopustní rej masek
Maškarní bál ve Všerubech
l Divadelní představení dle nabídky
březen Loučení se zimou - Morena, vítání jara
Návštěvy v solné jeskyni - termíny budou upřesněny
29. - 30. 3. Velikonoční prázdniny v ZŠ - zjištění docházky na čtv 29. 3.
Návštěva předškolních dětí v 1. tř. ZŠ
duben 4. 4. Zápis dětí do 1. tř. ZŠ Všeruby
Jarní výlet (ZOO, Farma)
13. - 14. 4. Velikonoční prázdniny v ZŠ
Jarní výlet /ZOO, Farma/
Prohlídka hasičské zbrojnice, ukázka zásahu hasičů
Den Země - hledání čarodějnice
květen Pochod Všerubská šlápota
3. 5. Zápis dětí do MŠ ve Všerubech
Den pro maminky
Schůzka rodičů předšk. dětí s výchovnou poradkyní ZŠ
Školní výlet autobusem
Slavnosti města Všeruby
červen 1. 6. MDD
Polodenní peší výlet pro všechny děti
Polodenní peší výlet pro 3. tř. MŠ
Sportovní soutěže
Schůzka rodičů předškol. dětí s výchovnou poradkyní ZŠ
Koncert ZUŠ
Rozloučení se zástupci MěÚ
Rozloučení s žáky 9. tř.
Rozloučení předškolních dětí a rodičů s MŠ
29. 6. Slavnostní ukončení školního roku

konec_stranky