Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Charakteristika školy
Mateřská škola je součástí základní školy. Máme tři třídy na dvou pracovištích. V hlavním objektu školy jsou dvě třídy, kam dochází mladší děti a v budově ZŠ na náměstí je jedna třída pro nejstarší předškolní děti.
Do MŠ chodí zejména děti ze Všerub, spádových obcí patřících městu Všeruby a dále z dalších obcí, které mají vytvořenou spádovost s naším městem.

jidelnicek

konec_stranky