Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Charakteristika školy
Mateřská škola je součástí školy základní.
Mateřská škola byla školou dvoutřídní. Vzhledem k rozšiřující se výstavbě v obci a zvyšujícímu se počtu obyvatel, se rozšířila od roku 2010 na školu se třemi třídami.
Dvě třídy se nachází v hlavním objektu základní školy, třetí třída, jako odloučené pracoviště, je umístěna v budově ZŠ na náměstí.
Do MŠ dochází hlavně děti ze Všerub a spádových obcí patřících Městu Všeruby a také dalších okolních obcí.

vila

konec_stranky