Základní škola a Mateřská škola Všeruby


Emailové kontakty

Jméno Kontakt poznámka
ZŠ a MŠ Všeruby zsvs@seznam.cz
Mgr. Václav Růžička ruzicka.zsvs@seznam.cz ředitel školy
Mgr. Lenka Kučerová kucerova.zsvs@seznam.cz zástupce ředitele školy
metodik primární prevence
Mgr. Iva Vebrová vebrova.zsvs@seznam.cz koordinátor ŠVP
třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Lada Dyková dykova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 1. A
Karolína Vyšatová vysatova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 1. B
Mgr. Hana Vildová vildova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Kateřina Šturcová sturcova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 5. třídy
Alena Ježková DiS. jezkova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 3.A třídy
Mgr. Jolana Blechová blechova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Miloslava Prošková proskova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 8. třídy
Bc. Martin Bušek busek.zsvs@seznam.cz
Mgr. Michaela Steidl Gregorová gregorova.zsvs@seznam.cz výchovná poradkyně
třídní učitelka 6. třídy
Mgr. Jaroslav Cafourek cafourek.zsvs@seznam.cz
Mgr. Veronika Žižková zizkova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 3.B třídy
Mgr. Eva Krauzová ekrauzova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 9. třídy
Ing. Denisa Pašková PaskovaD.zsvs@seznam.cz
Bc. Tereza Osobová osobova.zsvs@seznam.cz
Mgr. Lucie Kalistová kalistova.zsvs@seznam.cz
Alena Baumová baumova.zsvs@seznam.cz vedoucí vychovatelka ŠD
Václava Švecová svecovav.zsvs@seznam.cz vychovatelka
Pavla Geierová zsvs@seznam.cz správní úsek - školnice
Miluše Kliková zsvs@seznam.cz správní úsek
Mateřská škola msvs1@seznam.cz Jana Růžková
vedoucí učitelka
Školní jídelna sjvs@seznam.cz Iva Gavorczáková
vedoucí ŠJ

konec_stranky