Základní škola a Mateřská škola Všeruby


Emailové kontakty

Jméno Kontakt poznámka
ZŠ a MŠ Všeruby zsvs@seznam.cz
Mgr. Jaroslav Cafourek cafourek.zsvs@seznam.cz ředitel školy
Mgr. Václav Růžička ruzicka.zsvs@seznam.cz zástupce ředitele školy
Mgr. Hana Vildová vildova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Eva Pašková paskova.zsvs@seznam.cz výchovný poradce
třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Tereza Bayerlová bayerlova.zsvs@seznam.cz
Mgr. Iva Vebrová vebrova.zsvs@seznam.cz koordinátor ŠVP
třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Kateřina Pospíšilová lanova.zsvs@seznam.cz koordinátor EVVO
t. č. na MD
Mgr. Michaela Steidl Gregorová gregorova.zsvs@seznam.cz t. č. na MD
Mgr. Lenka Kučerová kucerova.zsvs@seznam.cz metodik primární prevence
třídní učitelka 9. třídy
Mgr. Jolana Blechová blechova.zsvs@seznam.cz
Mgr. Lenka Machuldová machuldova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 6. třídy
Mgr. Lada Dyková dykova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Veronika Žižková zizkova.zsvs@seznam.cz t. č. na MD
Mgr. Petra Hajšmanová hajsmanova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Eva Krauzová krauzova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 7. třídy
Bc. Ludmila Tomanová tomanova.zsvs@seznam.cz
Mgr. Jakub Čapský capsky.zsvs@seznam.cz třídní učitel 5. třídy
Alena Baumová baumova.zsvs@seznam.cz vedoucí vychovatelka ŠD
Václava Švecová svecovav.zsvs@seznam.cz vychovatelka
Pavla Geierová zsvs@seznam.cz správní úsek - školnice
Miluše Kliková zsvs@seznam.cz správní úsek
Mateřská škola msvs1@seznam.cz Jana Růžková
vedoucí učitelka
Školní jídelna sjvs@seznam.cz Iva Gavorczáková
vedoucí ŠJ

konec_stranky