Základní škola a Mateřská škola Všeruby


Emailové kontakty

Jméno Kontakt poznámka
ZŠ a MŠ Všeruby zsvs@seznam.cz
Mgr. Václav Růžička ruzicka.zsvs@seznam.cz ředitel školy
Mgr. Lenka Kučerová kucerova.zsvs@seznam.cz zástupce ředitele školy
metodik primární prevence
Mgr. Iva Vebrová vebrova.zsvs@seznam.cz koordinátor ŠVP
třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Lada Dyková dykova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 2. A
Karolína Vyšatová vysatova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 2. B
Mgr. Hana Vildová vildova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Kateřina Šturcová sturcova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 4. třídy
Alena Ježková DiS. jezkova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Jolana Blechová blechova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 6. třídy
Mgr. Miloslava Prošková proskova.zsvs@seznam.cz třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Jakub Čapský capsky.zsvs@seznam.cz třídní učitel 8. třídy
Mgr. Michaela Steidl Gregorová gregorova.zsvs@seznam.cz výchovná poradkyně
třídní učitelka 9. třídy
Mgr. Jaroslav Cafourek cafourek.zsvs@seznam.cz
Mgr. Veronika Žižková zizkova.zsvs@seznam.cz
Mgr. Eva Krauzová ekrauzova.zsvs@seznam.cz
Ing. Denisa Pašková PaskovaD.zsvs@seznam.cz
Petr Kment kment.zsvs@seznam.cz
Mgr. Tereza Čechová bayerlova.zsvs@seznam.cz t. č. na MD
Mgr. Kateřina Pospíšilová lanova.zsvs@seznam.cz koordinátor EVVO
t. č. na MD
Mgr. Petra Šindelářová hajsmanova.zsvs@seznam.cz t. č. na MD
Alena Baumová baumova.zsvs@seznam.cz vedoucí vychovatelka ŠD
Václava Švecová svecovav.zsvs@seznam.cz vychovatelka
Pavla Geierová zsvs@seznam.cz správní úsek - školnice
Miluše Kliková zsvs@seznam.cz správní úsek
Mateřská škola msvs1@seznam.cz Jana Růžková
vedoucí učitelka
Školní jídelna sjvs@seznam.cz Iva Gavorczáková
vedoucí ŠJ

konec_stranky