Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Projekt „Modernizace učeben ZŠ Všeruby“(10. 5. 2018)

projekt
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0004816
Rozpočet projektu: 1 360 350,00 Kč z toho částka dotace: 1 224 315,00 Kč
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.

... číst dále

Provoz MŠ(17. 12. 2018)

BRUSLENÍ MŠ - další lekce bruslení pro děti z MŠ budou 17., 24. a 31. 1. 2019.

provoz

Plán - prosinec 2018 ZŠ a MŠ Všeruby(8. 12. 2018)

plan

Sbírka oblečení a Ježíškova vnoučata(2. 12. 2018)

Předvánoční čas nemusí být vyplněn jen shonem, nákupy dárků a přebíráním receptů na cukroví. Můžeme z něj udělat i čas dobrých skutků a splněných přání. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku (ne)potřebného oblečení pro azylový dům, v němž nacházejí útočiště matky s dětmi. Snažili jsme se zapojit i do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, prostřednictvím kterého lze obdarovat opuštěné babičky a dědečky z domů pro seniory. Žáci z výtvarného kroužku splní vánoční přání paní Jiřinky, která si napsala o obrázky namalované dětmi.

Rozsvícení vánočního stromku(28. 11. 2018)

stromek

Konzultace rodičů k prospěchu žáků(11. 11. 2018)

Vážení rodiče,
v úterý 13. listopadu 2018 od 16:00 se konají rodičovské schůzky, na kterých můžete konzultovat prospěch Vašeho dítěte, rodiče deváťáků se mohou informovat ohledně přijímacích zkoušek na střední školy.

Bruslení pro MŠ(13. 10. 2018)

Vážení rodiče, kdo bude mít zájem o kurzy bruslení, které budou začínat v listopadu, nahlaste se co nejdříve u pí. učitelky.
Platí pro děti ze třídy Žabiček a Tygříků.

Fotografování MŠ Všeruby(13. 10. 2018)

Nabídka focení dětí.
Fotograf přijede do MŠ ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 9 hodin.
foceni

Úvodní schůzka rodičů pro ŠR 2018/2019(29. 8. 2018)

Vážení rodiče, úvodní schůzka rodičů žáků 1. ročníku se koná ve středu 5. září 2018 od 16:30 hod v budově ZŠ na náměstí.

Prázdninový provoz v MŠ(19. 6. 2018)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout informace o prázdninovém provozu v MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(30. 5. 2018)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do MŠ na následující školní rok.

Projekt „Modernizace učeben ZŠ Všeruby“(10. 5. 2018)

projekt
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0004816
Rozpočet projektu: 1 360 350,00 Kč z toho částka dotace: 1 224 315,00 Kč
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.
Realizací projektu bude vybudována Učebna přírodních věd pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy základní školy, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.
Naplnění cílů projektu bude dosaženo především pořízením vybavení (nábytek, pomůcky pro výuku, ICT a další vybavení) do odborné učebny.
Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků klíčových kompetencí přírodní vědy.
Projekt „Modernizace učeben ZŠ Všeruby“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

Zápis do MŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(11. 4. 2018, aktualizace 23. 4. 2018)

Vážení rodiče, mateřská škola ve Všerubech Vás zve s Vaším dítětem k zápisu do MŠ pro školní rok 2018/19, který se koná ve čtvrtek 3.května od 12:30 do 16:30 hodin v hlavní budově MŠ Všeruby 145.
Pokud by termín nevyhovoval, můžeme se domluvit na náhradním termínu. Kontakty do MŠ: tel. 377915160, email. adresa - msvs1@seznam.cz
K zápisu si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Další informace o MŠ poskytujeme na webových stránkách. Kdo bude mít zájem, může nás v průběhu školního roku navštívit.
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školky, "Informační letáček pro rodiče dětí" a formuláře "Žádost o přijetí do MŠ", "Zmocnění", "Kritéria přijetí do MŠ" a "Čestné prohlášení" .
Těšíme se na Vás.
zapis

Výsledky zápisu do ZŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(13. 4. 2018)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do ZŠ na následující školní rok.

Ředitelské volno (9. 4. 2018)

Na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 je z provozních důvodů vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Konzultace k chování a prospěchu žáků (9. 4. 2018)

V pondělí 23. 4. 2018 proběhnou od 16 do 18 hodin třídní schůzky. Jste vítáni.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(15. 3. 2018)

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozval s Vaším dítětem k zápisu do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2018/2019, který se koná ve středu 4. dubna od 13:00 do 17:00 hodin.
Pokud by Vám tento termín z vážných důvodů nevyhovoval, je samozřejmě možné se dohodnout na náhradním termínu.
Když budete mít zájem, rádi Vás ve škole přivítáme ještě před zápisem, školu Vám ukážeme a poskytneme potřebné informace.
Materiály potřebné k zápisu : občanský průkaz zákonného zástupce, rodné číslo dítěte
Máme zájem na dobré spolupráci rodiny a školy. Proto Vám chceme poskytnout některé základní informace o škole.
zapis
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školy a formuláře "Žádost o přijetí", "Žádost o odklad", "Organizační informace".

Úspěch na soutěži v programování (9. 2. 2018)

Letos se žáci ZŠ Všeruby, spolu s dalšími 27 školami, zapojili do projektu Hackathon BBC micro:bit, který se snaží předat žákům základních škol základy programování s nadějí, že je přiměje zabývat se v budoucnu IT technologiemi na profesionální úrovni.
Lektorem desítky dobrovolníků z letošní 8. třídy byl Jakub Landa, absolvent naší školy, v současné době studující na Střední škole informatiky a finančních služeb, jež organizovala soutěž v Plzeňském kraji.
Do oblastního kola byli vybráni Michal Novotný, David Šimek a Daniel Vrba, aby se utkali s těmi nejlepšími programátory-začátečníky z Plzeňska. Porota přihlížela jednak k funkčnosti vytvořeného počítačového programu, jednak k rychlosti, ve které ho byli žáci schopni vypracovat. Žákům naší školy se podařilo obsadit 1. (David Šimek) a 3. místo (Daniel Vrba), a mohli se tak zúčastnit ústředního kola soutěže, konaného 30. 1. v Pardubicích.
Úkolem celostátního kola soutěže byl naprogramovat hrací kostku tak, aby odesílala data o hozených hodnotách, včetně jejich součtu. Zadání bylo velmi obtížné a podle slov organizátora nebylo možné veškeré body úkolu splnit ve stanoveném čase. O to větším úspěchem je 3. místo, které získal David Šimek.

Odkazy na zprávy o soutěži, fotografie, videa

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY21. 12. 2017)

Provoz v MŠ začíná ve středu 3. 1. 2018 .

Rozsvícení vánočního stromku(14. 12. 2017)

Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku na zahradě mateřské školy v úterý 19.12.2017 od 16,30 hodin.
Program: vystoupení dětí, dárečky pod stromečkem, společná zábava a pohoštění.

Oznámení - Volby do školské rady(8. 12. 2017)

Vážení rodiče,
volby do školské rady se uskutečnily dne 4. 12. 2017.
Ke stažení: Zpráva o volbě do školské rady a Výsledky volby do školské rady z řad rodičů
Ve Všerubech dne 7. 12. 2017
ředitel školy: Mgr. J. Cafourek

Setkání u vánočního stromu(26. 11. 2017)

zumba


Oznámení - Volby do školské rady(1. 11. 2017)

Vážení rodiče,
volby do školské rady se uskuteční dne 4. 12. 2017 od 16,00 hod.
Vzhledem k výše uvedené volbě přesouvám konzultace rodičů z 13. 11. 2017 na 4. 12. 2017 od 16,00 hod.
Ve Všerubech dne 1. 11. 2017
ředitel školy: Mgr. J. Cafourek
Volba kandidátů do školské rady

Lyžařský výcvikový kurz(1. 11. 2017)

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz se uskuteční od neděle 25. února do pátku 2. března 2018.
Informace a přihláška ke stažení.

Přístupová hesla ke ŠkoleOnline(12. 9. 2017)

Vážení rodiče,
prosíme Vás, abyste se dostavili do pátku 22. září 2017 a osobně si u třídního učitele Vašeho dítěte vyzvedli PIN, který je potřeba pro Vaši registraci na Škola Online a tím pro přístup ke klasifikaci Vašeho dítěte.
V případě, že máte na škole více než jedno dítě, vyzvedněte si PIN u třídního učitele Vašeho nejstaršího dítěte.

Ředitelské volno 29. září 2017(14. 9. 2017)

Na pátek 29. 9. 2017 je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Informace pro rodiče - informační systém "Škola OnLine" (5. 9. 2017)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout informace o novém školním informačním systému pro rodiče Škola OnLine.

Informace o prázdninovém provozu MŠ Všeruby (28. 6. 2017)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout informace o prázdninovém provozu v MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2017/2018(25. 5. 2017)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do MŠ na následující školní rok.

Informace k zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2017/2018(23. 4. 2017)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí .

Zápis do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2017/2018(15. 3. 2017)

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozval s Vaším dítětem k zápisu do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2017/2018, který se koná ve středu 5. dubna od 13,00 do 17,00 hodin.
Pokud by Vám tento termín z vážných důvodů nevyhovoval, je samozřejmě možné se dohodnout na náhradním termínu.
Když budete mít zájem, rádi Vás ve škole přivítáme ještě před zápisem, školu Vám ukážeme a poskytneme potřebné informace.
Materiály potřebné k zápisu : občanský průkaz zákonného zástupce, rodné číslo dítěte
Máme zájem na dobré spolupráci rodiny a školy. Proto Vám chceme poskytnout některé základní informace o škole.
zapis
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školy a formuláře "Zápisní list", "Žádost o přijetí", "Organizační informace" a "Žádost o odklad školní docházky do ZŠ" .

Návštěvy MŠ solné jeskyně(11. 3. 2017)

Děti z mateřské školy navštíví solnou jeskyni - středa 15. 3., pátek 24. 3., středa 29. 3., úterý 11. 4..

Pozvání na rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ(11. 12. 2016)

V pátek 16. 12. od 16,30 hodin Vás zveme na rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ - vystoupení dětí, dárečky pod stromečkem, společná zábava a pohoštění.

Oznámení o přerušení provozu v MŠ (11. 12. 2016)

Od pátku 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 bude MŠ zavřena. Provoz začíná v pondělí 2. 1.2017

Setkání u vánočního stromu(20. 11. 2016)

vanoce

Ředitelské volno (10. 11. 2016)

V pátek 18. listopadu 2016 bude podle § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na naší škole uděleno ředitelské volno pro žáky základní i mateřské školy. V tento den bude uzavřena škola včetně školní družiny.

Informace pro rodiče dětí MŠ (28. 8. 2016)

V pondělí 5. 9. 2016 od 16,30 hodin se koná v MŠ na náměstí schůzka s rodiči (pro všechny rodiče dětí, které nastoupí v tomto školním roce do MŠ).
Program: sdělení všech důležitých informací na šk. r. 2016/17, včetně rozdání žádostí na předplavecký výcvik, který začíná 8. 9. 2016.

Informace pro žáky 1. ročníku (28. 8. 2016)

Zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. 9. 2016 v malé budově školy na náměstí.
Žáci si opatří závěsnou tašku k lavici, sáček a přezůvky, na tělesnou výchovu tepláky, triko a sportovní obuv se světlou podrážkou.
Zájemci o školní družinu se po zahájení školního roku domluví s vedoucí vychovatelkou. Veškeré další informace poskytne třídní učitelka Eva Pašková. Obědy se přihlašují u vedoucí školní jídelny v hlavní budově školy.

Výsledky zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2016/2017(21. 4. 2016)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do MŠ na následující školní rok.

Pozvánka(17. 4. 2016)

zumba

Zápis MŠ Všeruby pro ŠR 2016/2017(26. 2. 2016)

Vážení rodiče, mateřská škola ve Všerubech Vás srdečně zve s Vaším dítětem k zápisu pro školní rok 2016-2017, který se koná v úterý 22. března 2016 od 13 do 17 hodin v hlavní budově MŠ Všeruby 145.
Pokud nebude termín vyhovovat, můžeme se domluvit na náhradnímm termínu. Kontakt na MŠ: tel. č. - 377 915 160, email: msvs1@seznam.cz.
K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Těšíme se na Vás.
zapis
V následujících odkazech dokumenty a formuláře ke stažení: Informační letáček pro rodiče dětí, Zmocnění, Žádost o přijetí do MŠ a "Čestné prohlášení".

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2016/2017(7. 2. 2016)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ na následující školní rok.

Výsledky dodatečného zápisu do 1. ročníku ZŠ.(19. 2. 2016)

Prázdniny - pololetní, jarní(27. 1. 2016)

MŠ v pátek 29. 1. 2016 bude uzavřena.
V době jarních prázdnin v ZŠ, tj. od 1. do 5. 2., je MŠ otevřena. Provoz bude pro přihlášené děti v hlavní budově školky.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2016/2017(5. 1. 2016)

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozval s Vaším dítětem k zápisu do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2016/2017, který se koná ve středu 20. ledna od 13,00 do 17,00 hodin.
Pokud by Vám tento termín z vážných důvodů nevyhovoval, je samozřejmě možné se dohodnout na náhradním termínu.
Když budete mít zájem, rádi Vás ve škole přivítáme ještě před zápisem, školu Vám ukážeme a poskytneme potřebné informace.
Materiály potřebné k zápisu : občanský průkaz zákonného zástupce, rodné číslo dítěte
Máme zájem na dobré spolupráci rodiny a školy. Proto Vám chceme poskytnout některé základní informace o škole.
zapis
V následujících odkazech Vám nabízíme nahlédnutí do života školy a žáků ve školním roce 2014/2015, fotogalerii naší školy a formuláře "Zápisní list" a "Žádost o přijetí" .

Vánoční prázdniny(16. 12. 2015)

Od středy 23.12. 2015 do neděle 3. 1. 2016 bude přerušen provoz v MŠ Všeruby.
Provoz v MŠ začíná v novém roce od pondělí 4.1.2016.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a štěstí v novém roce.

Setkání dětí z MŠ a rodičů(16. 12. 2015)

V pátek 18.12. od 16,30 hodin se uskuteční společné setkání dětí z MŠ a rodičů u rozsvícení vánočního stromu na školní zahradě.
Všechny srdečně zveme.

NOVÉ FOTOGRAFIE(5. 12. 2015)

Vážení rodiče a žáci,
nové fotografie ze života naší školky - Mikulášská nadílka nebo školy - zájezd do Anglie, exkurze či Mikulášská nadílka.

Zpívání u vánočního stromu(27. 11. 2015)

vanoce

ŘEDITELSKÉ VOLNO(2. 11. 2015)

Vážení rodiče a žáci,
na pondělí 16. 11. 2015 je vyhlášeno ředitelské volno pro MŠ a ZŠ Všeruby.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016(30. 8. 2015)

Vážení rodiče a žáci,
1. 9. 2015 začíná dětem nový školní rok. Přejeme všem 10 měsíců nových zážitků a úspěšné získávání nových informací.
Aktualizovány jsou rozvrhy jednotlivých tříd, jídelníček na první školní týden, pravidla v MŠ a organizace školního roku ZŠ i MŠ.
konec_stranky