Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Provoz prosinec 2020 v MŠ (18. 12. 2020)

prosinec

Provoz ZŠ 18. 12. - 4. 1.(18. 12. 2020)

Vážení rodiče,
Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 rozhodla o zákazu osobní přítomnosti žáků na základních školách od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění). Vyučování tedy končí v tomto kalendářním roce v pátek dne 18. prosince 2020.
Za současných podmínek by žáci nastoupili zpět do školy v pondělí 4. ledna 2021. Jednalo by se žáky 1. Stupně (1. - 5. ročník), 9. ročník a na naší škole 6. a 8. ročník. 7. ročník by se v týdnu od 4. ledna do 8. ledna vzdělával distančním způsobem.
Situace se ale může vyvinout jiným způsobem. O případných změnách v organizaci výuky vás budeme informovat.
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám šťastné a spokojené vánoce a hodně štěstí a zdraví v Novém roce 2021.

Rozpočet (25. 11. 2020)

rozpočet

rozpočet

Návrat od 30. listopadu(20. 11. 2020)

Povoz základních škol od 30. 11. 2020:
- 1. stupeň ZŠ – prezenční výuka pro všechny ročníky
- 2. stupeň ZŠ – prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech - bude upřesněno).

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, děti a pedagogičtí zaměstnanci nemají povinnost nosit roušky, ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu. Do prostor šaten může s dítětem doprovázející osoba na nezbytnou dobu.
Informace najdete i na stránkách MŠMT - https://www.msmt.cz/

Návrat od 18. listopadu(12. 11. 2020)

Vážení rodiče,
od středy 18. listopadu byl umožněn návrat prvních a druhých ročníků základních škol k prezenční výuce. Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu s tím, že hudební výchova a tělesná výchova budou podle potřeby nahrazeny jinými vyučovacími předměty.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Školní jídelna i školní družina budou v provozu za podmínek stanovených manuálem MŠMT.
Pokud máte zájem o to, aby se vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, přihlaste ho do pondělí 16. listopadu na telefonním čísle 377915485 nebo e- mailu sjvs@seznam.cz. Toto nahlášení je nutné, vedoucí školní jídelny musí znát počet stravovaných kvůli objednání surovin.
Děkujeme za spolupráci.

Konzultace rodičů(3. 11. 2020)

Konzultace rodičů o prospěchu a chování, které se měly podle rámcového plánu pro školní rok 2020/2021 konat v úterý 24. listopadu, jsou zrušeny.
Důvodem zrušení konzultací je situace kolem epidemie koronaviru a dodržení doporučení Vlády ČR o omezení sociálních kontaktů.
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se školou při distanční výuce spolupracují. Velmi si toho vážíme.
Na druhou stranu někteří žáci se distanční výuky neúčastní nebo velmi málo.
Upozorňujeme na to, že distanční výuka je podle novely č. 349/2020 Sb. (školský zákon)s účinností ode dne 25. 8. 2020 povinná, a každý žák se jí musí účastnit.
Zákonní zástupci budou vyzváni k návštěvě školy, kde s nimi bude projednán způsob nápravy této situace a dojednány další možnosti plnění distanční výuky.
Děkujeme za spolupráci!

Upozornění MŠ(26. 10. 2020)

Vážení rodiče,
v době podzimních prázdnin v ZŠ (29. a 30. 10.) bude mateřská škola zavřena z důvodu malého počtu přihlášených dětí.
Od pondělí 2. 11. bude provoz v obou budovách školky (pokud nebude vyhlášena změna).

Ošetřovné(19. 10. 2020, aktualizace 22. 10. 2020)


Vážení rodiče,
dáváme na vědomí tiskovou zprávu MPSV - postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.
ŽÁDOST - tisková zpráva ze dne 16. 10. 2020ke stažení

AKTUALIZACE - 22. 10. 2020
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020 ke stažení
Čestné prohlášení k OČRke stažení
Nárok na ošetřovné - ke stažení a další informace na stránkách MPSV.

Distanční výuka(13. 10. 2020)

Vážení rodiče,
v pondělí 12. 10. 2020 Vláda ČR oznámila přechod na distanční vzdělávání pro všechny ročníky základní školy na období 14. 10. - 23. 10. 2020, v dalším týdnu navazují již ohlášené celotýdenní podzimní prázdniny 26. 10. - 30. 10. 2020, při kterých distanční výuka nebude probíhat.
Distanční výuka bude zaměřena především na hlavní předměty. Účast na distančním vzdělávání je povinná.
V případě, že budete mít nějaký problém s distančním vzděláváním, obraťte se bez obav na vyučujícího daného předmětu. Škola se pak bude snažit váš problém řešit.
Děkujeme za spolupráci!

Ředitelské volno(23. 9. 2020)

Vážení rodiče,
dne 25. 9. 2020 bude probíhat standardní výuka dle rozvrhu. Ředitelské volno nebude vyhlášeno. Ředitelské volno bude využito, pokud by to situace v budoucnu v naší lokalitě vyžadovala.

Upozornění z MŠ před zahájením školního roku 2020/2021(31. 8. 2020)


Vstup do MŠ bude umožněn při přivádění dětí jen do prostorů šaten. Respektujte vstup v uzavřených prostorách jen v malých skupinách. Prosíme o včasné předání dítěte učitelce a umožnění přístupu dalších rodičů. Při příchodu si dezinfikujte ruce / stojany s dezinfekcí jsou při vchodových dveřích /. Nošení roušek v MŠ není povinné, ale budeme vyžadovat pro případ potřeby min. 1 roušku v igelitovém sáčku danou v náhradních věcech dítěte. Čestné prohlášení nevyžadujeme.

Zahájení školního roku 2020/2021(31. 8. 2020)


Organizační informace:
1. 9. - Přivítání v novém školním roce - 2. - 9. tř - 1. vyuč. hodinu
2. 9. - Třídnické práce - vybírání a vydávání učebnic, organizační záležitosti - ukončení 10:55
3. 9. - výuka dle rozvrhu - viz ŠkolaOnline

Nošení roušek není povinné, žáci jsou ale povinni si roušky nasadit na pokyn pedagogického pracovníka např. při podezření na výskyt nákazy. Žáci proto budou mít pro případ potřeby dvě roušky v igelitovém sáčku ve školní tašce. Škola je vybavena dezinfekčními stojany, žáci si při vstupu do školy vydezinfikují ruce. Vstup rodičů do prostor školy není povolen, toto opatření se netýká rodičů žáků prvních ročníků při zahájení školního roku. Škola je vybavena dostatkem dezinfekčních prostředků, prostory školy včetně toalet budou v průběhu dne průběžně dezinfikovány, a učebny budou větrány.

Zahájení školního roku 2020/2021(26. 8. 2020)


Přivítání žáků 1. A se koná od 7:40 v budově na náměstí, přivítání žáků 1. B od 8:30 v hlavní budově školy.
Jmenný seznam žáků tříd ke stažení.

Informace MŠ(26. 8. 2020)


V úterý 1. 9. 2020 od 16:30 hodin se koná v MŠ Všeruby 145 (hlavní budova) informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

Částečný úvazek(26. 8. 2020)


Od 1. 9. 2020 přijmeme učitele/učitelku na částečný úvazek - 6 hodin týdně. Kontakty: 377915001, zsvs@seznam.cz

Ukončení školního roku(18. 6. 2020)


Na základě rozhodnutí ministerstva školství ze dne 15. června 2020 jsou od 22. června povoleny školní akce, které se netýkají vzdělávání. Akcí se mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu nebo nutnosti dodržovat neměnnost skupin.
Stále však platí nutnost vyplnění a předložení Čestného prohlášení . Žák nebude do školy vpuštěn, pokud nepředloží vyplněné a podepsané čestné prohlášení. V platnosti zůstávají čestná prohlášení žáků, kteří se účastní výuky ve školních skupinách.
Škola využije této možnosti pro předání vysvědčení za školní rok 2019/ 2020. Vysvědčení bude žákům předáno v pátek dne 26. června 2020. Budova školy bude žákům otevřena v 730, žáci odemknou a vyklidí skříňky v šatně.
Školní družina (odpolední činnost ve školních skupinách) je 26. června přístupná pouze žákům 1. stupně, kteří se přihlásili k výuce ve školních skupinách. Všichni ostatní žáci ihned po předání vysvědčení odejdou ze školy.
Prosím o zprávu na e-maily třídních učitelů, zda se vaše dítě zúčastní nebo nezúčastní společného předání vysvědčení. Po tomto datu bude možno vyzvednout vysvědčení po předchozí domluvě v ředitelně školy.
Učebnice budou děti žáci průběžně odevzdávat až v září 2020, kdy bude provedeno sjednocení učiva probraného v rámci distanční výuky.

Informace o prázdninovém provozu v MŠ(18. 6. 2020)Informace pro rodiče nově přijatých dětí:
Věci, které budou děti potřebovat k nástupu do školky jsou napsány v informacích o MŠ (Zásady provozního řádu).V posledním týdnu v srpnu nahlaste nástup svého dítěte na nový školní rok (osobně, emailem, telefonicky).
Na začátku šk. roku proběhne informační schůzka a obdržíte k vyplnění další potřebnou dokumentaci k nástupu dítěte do MŠ.
Děti s povinnou předškolní docházkou budou navštěvovat školku na odloučeném pracovišti, ostatní děti budou v hlavní budově MŠ.
Těšíme se v září na Vaše děti.

Rozloučení s mateřskou školkou(10. 6. 2020)


Zveme všechny předškolní děti na rozloučení s mateřskou školkou, které se uskuteční v pátek 19. 6. na akci Noc v MŠ.
Prosíme rodiče, aby pro děti, které nyní nenavštěvovaly MŠ, vyplnili Čestného prohlášení o neexistenci virové nákazy.

Návrat žáků 2. stupně - organizace(8. 6. 2020)


Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím instrukcím pro přihlášené žáky 2. stupně.
Žáci si s sebou přinesou vyplněné čestné prohlášení, dvě roušky, igelitový pytlík na odložení roušky, učebnice, sešity a pomůcky na Čj, M, Aj.
Přihlášení žáci se před 7,30 shromáždí před požárním schodištěm u jídelny a do budovy budou vpuštěni tudy.
Konzultace budou probíhat od 7,30 do 10,00. Rozpis konzultačních hodin naleznete ve svém profilu na ŠkolaOnline.

Návrat žáků 2. stupně(3. 6. 2020)


Vážení rodiče,
v případě dobrovolného návratu žáků II. stupně půjde pouze o konzultační hodiny pro každou třídu jedenkrát za týden.
Podmínkou bude odevzdání Čestného prohlášení při nástupu.
Svůj zájem o výuku vyjádřete do pátku 5. 6. 2020 na e-mail třídního učitele capsky.zsvs@seznam.cz, tomanova.zsvs@seznam.cz, krauzova.zsvs@seznam.cz, blechova.zsvs@seznam.cz. Oznámení zájmu o konzultační hodiny je nutné vzhledem ke stanovení složení skupin.
Z provozních a kapacitních důvodů se přihlášení žáci nebudou moci účastnit školního stravování.
Rozpis přítomnosti tříd ve škole bude sdělen zákonným zástupcům a zveřejněn na webu školy v pondělí 8. 6. 2020.

Výsledky zápisu do MŠ na ŠR 2020/2021(27. 5. 2020)

Vážení rodiče,
jsou Vám k dispoziciVýsledky zápisu budoucích školkáčků pro školní rok 2020/2021.

Informace o provozu MŠ - prázdniny(27. 5. 2020)

V následujících odkazech můžete stáhnout informace ohledně školného a prázdninového provozu MŠ:
Informace
Prázdniny - přihláška

Volná pracovní místa v ZŠ Všeruby (27. 5. 2020)


Informace o provozu MŠ(8. 5. 2020, aktual. 11. 5. 2020)


AKTUALIZACE - Podmínky provozu v MŠ Všeruby v období do konce školního roku 2019/2020 ke stažení ZDE

Na základě zájmu zákonných zástupců dětí je možné otevření MŠ ve Všerubech od 18. 5. 2020 za dodržení všech požadavků stanovených vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Organizace a provoz bude vycházet z manuálu vydaného 30. 4. 2020 MŠMT.
Podrobnosti o organizaci provozu v MŠ Všeruby budou upřesněny na webových stránkách školy.
Podmínkou účastnit se zpět v provozu MŠ bude vyplnění Čestného prohlášení.
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili pobyt dítěte v kolektivu za těchto mimořádných podmínek.

Informace k nástupu 25. 5. 2020 - ZŠ(8. 5. 2020)

Vážení rodiče,
na webové stránky školy www.zsmsvseruby.cz na záložku Aktuality byly umístěny zásadní podmínky vycházející z manuálu MŠMT, které musíte jako zákonní zástupci splnit, pokud chcete využít možnost pro výuku svého dítěte přímo v budově školy namísto dosavadní výuky distanční. Je nutné, abyste vaše dítě přihlásili do 18. května, pokud jej do tohoto data závazně nepřihlásíte, musí vaše dítě podle manuálu MŠMT pokračovat v dosavadním způsobu výuky. Vlastní docházka do školy pak začíná 25. května 2020 a po přihlášení se stává povinnou. Nepřítomnost je tedy zapotřebí omluvit nejpozději do 3 dnů elektronicky nebo telefonicky.

... číst dále

Nezbytnou podmínkou pro přijetí žáka do školní skupiny je vyplnění Čestného prohlášení.

Manuál koronavirus ... ke stažení zde

Výsledky zápisu do ZŠ na ŠR 2020/2021(17. 4. 2020)

Vážení rodiče,
jsou Vám k dispoziciVýsledky zápisu budoucích prvňáčků pro školní rok 2020/2021.

Zápis do MŠ Všeruby (15. 4. 2020)

Vážení rodiče,
základě opatření ministra školství proběhnou zápisy do mateřských škol bez přítomnosti dětí a pokud možno bez osobního kontaktu. Kompletní informace k průběhu zápisu ke stažení zde a dále máte ke stažení potřebné formuláře:
"Kritéria přijímání dětí do MŠ"
"Žádost o přijetí do MŠ"
"Očkování - čestné prohlášení"
"Dětský očkovací kalendář"
"Čestné prohlášení k trvalému pobytu"

Žádost o ošetřovné(11. 3. 2020)

Vážení rodiče, pokud potřebujete "Žádost o ošetřovné" při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení, je možné si ji vytisknout a nechat potvrdit v ředitelně základní školy.
Informace a k tisku:
základní informace
Žádost o ošetřovné (předvyplněný formulář)

Informační sdělení(17. 2. 2020)

Vážení rodiče,
v uplynulých dvou týdnech se objevilo několik případů, kdy žák opustil školu před odpoledním vyučováním bez jakékoli žádosti o uvolnění. Proto vás žádáme o napsání těchto žádostí (žádost můžete zaslat i na kontakt učitele na ŠkolaOnline). Škola tyto žádosti vyžaduje z důvodu bezpečnosti dětí (dítě se může stát obětí trestného činu, dopravní nehody atd.), aby měla jistotu, že žák opouští budovu školy opravdu se svolením zákonného zástupce, a ne svévolně. V případě, že se takový případ svévolného opuštění školy bez řádné žádosti bude někdy v budoucnu opakovat, obrátí se škola ihned na policii, neboť má ze zákona povinnost tyto případy hlásit.

Projekt „Modernizace učeben ZŠ Všeruby“(10. 5. 2018)

projekt
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0004816
Rozpočet projektu: 1 360 350,00 Kč z toho částka dotace: 1 224 315,00 Kč
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.

... číst dále

Zápis do MŠ Všeruby pro ŠR 2019/2020(9. 4. 2019)

Vážení rodiče, mateřská škola ve Všerubech Vás zve s Vaším dítětem k zápisu do MŠ pro školní rok 2019/20, který se koná ve čtvrtek 2. května od 13:00 do 17:00 hodin v hlavní budově MŠ Všeruby 145.
Pokud by termín nevyhovoval, můžeme se domluvit na náhradním termínu. Kontakty do MŠ: tel. 377915160, email. adresa - msvs1@seznam.cz
K zápisu si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Další informace o MŠ poskytujeme na webových stránkách. Kdo bude mít zájem, může nás v průběhu školního roku navštívit.
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školky, formuláře "Žádost o přijetí do MŠ", "Zmocnění", "Informace k zápisu", "Evidenční list" a "Čestné prohlášení" .
Těšíme se na Vás.
zapis

Provoz MŠ o jarních prázdninách(22. 2. 2019)

Od 25. 2. do 1. 3. bude z důvodu jarních prázdnin v ZŠ provoz v MŠ v hlavní budově školky pouze pro přihlášené děti.

Provoz MŠ(17. 12. 2018)

BRUSLENÍ MŠ - další lekce bruslení pro děti z MŠ budou 17., 24. a 31. 1. 2019.

provoz

Plán - prosinec 2018 ZŠ a MŠ Všeruby(8. 12. 2018)

plan

Sbírka oblečení a Ježíškova vnoučata(2. 12. 2018)

Předvánoční čas nemusí být vyplněn jen shonem, nákupy dárků a přebíráním receptů na cukroví. Můžeme z něj udělat i čas dobrých skutků a splněných přání. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku (ne)potřebného oblečení pro azylový dům, v němž nacházejí útočiště matky s dětmi. Snažili jsme se zapojit i do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, prostřednictvím kterého lze obdarovat opuštěné babičky a dědečky z domů pro seniory. Žáci z výtvarného kroužku splní vánoční přání paní Jiřinky, která si napsala o obrázky namalované dětmi.

Rozsvícení vánočního stromku(28. 11. 2018)

stromek

Konzultace rodičů k prospěchu žáků(11. 11. 2018)

Vážení rodiče,
v úterý 13. listopadu 2018 od 16:00 se konají rodičovské schůzky, na kterých můžete konzultovat prospěch Vašeho dítěte, rodiče deváťáků se mohou informovat ohledně přijímacích zkoušek na střední školy.

Bruslení pro MŠ(13. 10. 2018)

Vážení rodiče, kdo bude mít zájem o kurzy bruslení, které budou začínat v listopadu, nahlaste se co nejdříve u pí. učitelky.
Platí pro děti ze třídy Žabiček a Tygříků.

Fotografování MŠ Všeruby(13. 10. 2018)

Nabídka focení dětí.
Fotograf přijede do MŠ ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 9 hodin.
foceni
konec_stranky