Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Rozpočet (19. 11. 2019)

rozpočet

rozpočet

Nabídka práce (1. 11. 2019)

prace

Projekt „Modernizace učeben ZŠ Všeruby“(10. 5. 2018)

projekt
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0004816
Rozpočet projektu: 1 360 350,00 Kč z toho částka dotace: 1 224 315,00 Kč
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.

... číst dále

Výsledky zápisu do MŠ Všeruby pro ŠR 2019/2020(29. 5. 2019)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do MŠ na následující školní rok.

Výsledky zápisu do ZŠ Všeruby pro ŠR 2019/2020(13. 4. 2019)

Vážení rodiče,
v následujícím odkazu můžete stáhnout výsledky zápisu do ZŠ na následující školní rok.

Zápis do MŠ Všeruby pro ŠR 2019/2020(9. 4. 2019)

Vážení rodiče, mateřská škola ve Všerubech Vás zve s Vaším dítětem k zápisu do MŠ pro školní rok 2019/20, který se koná ve čtvrtek 2. května od 13:00 do 17:00 hodin v hlavní budově MŠ Všeruby 145.
Pokud by termín nevyhovoval, můžeme se domluvit na náhradním termínu. Kontakty do MŠ: tel. 377915160, email. adresa - msvs1@seznam.cz
K zápisu si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Další informace o MŠ poskytujeme na webových stránkách. Kdo bude mít zájem, může nás v průběhu školního roku navštívit.
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školky, formuláře "Žádost o přijetí do MŠ", "Zmocnění", "Informace k zápisu", "Evidenční list" a "Čestné prohlášení" .
Těšíme se na Vás.
zapis

Zápis do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro ŠR 2018/2019(15. 3. 2018)

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozval s Vaším dítětem k zápisu do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2019/2020, který se koná ve středu 3. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin.
Pokud by Vám tento termín z vážných důvodů nevyhovoval, je samozřejmě možné se dohodnout na náhradním termínu.
Když budete mít zájem, rádi Vás ve škole přivítáme ještě před zápisem, školu Vám ukážeme a poskytneme potřebné informace.
Materiály potřebné k zápisu : občanský průkaz zákonného zástupce, rodné číslo dítěte
Máme zájem na dobré spolupráci rodiny a školy. Proto Vám chceme poskytnout některé základní informace o škole a malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem.
zapis
V následujících odkazech Vám nabízíme fotogalerii naší školy a "Organizační informace".

Provoz MŠ o jarních prázdninách(22. 2. 2019)

Od 25. 2. do 1. 3. bude z důvodu jarních prázdnin v ZŠ provoz v MŠ v hlavní budově školky pouze pro přihlášené děti.

Provoz MŠ(17. 12. 2018)

BRUSLENÍ MŠ - další lekce bruslení pro děti z MŠ budou 17., 24. a 31. 1. 2019.

provoz

Plán - prosinec 2018 ZŠ a MŠ Všeruby(8. 12. 2018)

plan

Sbírka oblečení a Ježíškova vnoučata(2. 12. 2018)

Předvánoční čas nemusí být vyplněn jen shonem, nákupy dárků a přebíráním receptů na cukroví. Můžeme z něj udělat i čas dobrých skutků a splněných přání. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku (ne)potřebného oblečení pro azylový dům, v němž nacházejí útočiště matky s dětmi. Snažili jsme se zapojit i do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, prostřednictvím kterého lze obdarovat opuštěné babičky a dědečky z domů pro seniory. Žáci z výtvarného kroužku splní vánoční přání paní Jiřinky, která si napsala o obrázky namalované dětmi.

Rozsvícení vánočního stromku(28. 11. 2018)

stromek

Konzultace rodičů k prospěchu žáků(11. 11. 2018)

Vážení rodiče,
v úterý 13. listopadu 2018 od 16:00 se konají rodičovské schůzky, na kterých můžete konzultovat prospěch Vašeho dítěte, rodiče deváťáků se mohou informovat ohledně přijímacích zkoušek na střední školy.

Bruslení pro MŠ(13. 10. 2018)

Vážení rodiče, kdo bude mít zájem o kurzy bruslení, které budou začínat v listopadu, nahlaste se co nejdříve u pí. učitelky.
Platí pro děti ze třídy Žabiček a Tygříků.

Fotografování MŠ Všeruby(13. 10. 2018)

Nabídka focení dětí.
Fotograf přijede do MŠ ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 9 hodin.
foceni
konec_stranky